Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Màu sắc trong tiếng Anh: Cách viết và ý nghĩa của các màu cơ bản