Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Cấu trúc avoid và cách dùng chi tiết: Phân biệt với cấu trúc Prevent