Home NGỮ PHÁP TIẾNG ANH Cách dùng Several: [Phân biệt với Several of, Few, A few, Many, Some]